WORK FROM HOME นิยามการทำงานใหม่ในปี 2020

จากสถานการณ์โควิด19 ทำให้หลายองค์กรทั่วโลกต้องปรับรูปแบบการทำงานจากเดิมให้เป็นรูปแบบ Digitalization แบบที่บางองค์กรยังไม่ได้เตรียมความพร้อมมาก่อน หากเปรียบเทียบกับการดำเนินธุรกิจก็เป็นดังเช่น Disruption แต่หากอันนี้เป็นในด้านรูปแบบของการทำงาน

ในปัจจุบันหลายองค์กรปรับใช้นโยบาย WORK FROM HOME เพื่อตอบสนองต่อการร่วมแก้ปัญหาให้สังคมต่อภาวะโรคโควิด 19 เพราะการไม่ต้องเข้าออฟฟิศเพื่อลดความเสี่ยงในการติดและแพร่กระจายเชื้อจากการพบปะกับคนแปลกหน้าในระหว่างการเดินทางในที่สาธารณะ หรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานอยู่ออฟฟิศเดียวกัน เพราะเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราหรือคนรอบตัวเป็นพาหะของเชื้ออยู่หรือไม่ ในขณะที่องค์กรมีความคาดหวังต่อพนักงานให้ทำงานเป็นไปตามเป้าหมายและสร้างผลผลิต (Productivity) ได้เช่นเดิมหรือยิ่งมากขึ้น เนื่องด้วยหลายสิ่งไม่เป็นไปตามแผนงานที่องค์กรตั้งไว้และมีความกดดันจากเป้าหมายและผลประกอบการของบริษัท จึงเป็นคำถามว่าควรทำเช่นไรให้พนักงานสามารถทำงานในรูปแบบ WORK FROM HOME ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

https://unsplash.com/

ส่วนสำคํญที่จะช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้ WORK FROM HOME ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีหลายส่วนทั้ง ผู้บริหาร กระบวนการ ระบบ การสื่อสาร การเตรียมความพร้อม และอื่นๆในอีกหลายปัจจัย แต่ส่วนที่สำคัญที่สุดคงจะเป็น “พนักงาน” ทุกคนในองค์กรที่เข้าใจและสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรได้ โดยวันนี้จะขอแบ่งปัน

5 วิธีการทำงานอย่างไรให้ WORK FROM HOME นั้น WORK จริงๆกันนะครับ

https://unsplash.com/

1) วางตารางการทำงานและแบ่งเวลาให้ดี
การทำงาน WORK FROM HOME นั้นอาจจะต่างกับการทำงานปกติโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปกลับ ซึ่งเสมือนว่าจะสามารถช่วยประหยัดเวลาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคนที่ทำงานในเมืองหลวง แต่ความเป็นจริงแล้วหากเราไม่มีการกำหนดตารางการทำงานที่ดีแล้วจะเกิดการทับซ้อนของชีวิตประจำวันและการทำงาน (work and non-work are blurring) ดังนั้นเราจึงต้องวางแผนและจัดการตารางการทำงานโดยกำหนดเป้าหมายแต่วัน เริ่มจากการกำหนดเดตไลน์ของงาน ทำ To-do list และพยายามทำให้เสร็จตามเป้าหมายให้ได้มากที่สุด เมื่อนอกเวลางานเป็นเวลาของครอบครัวและการพักผ่อนแบบ Work Life Balance

https://unsplash.com/

2) สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ปกติในเวลางานเราสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ แต่การทำงาน Work From Home นั้นมีหลายสิ่งที่อาจรบกวนสมาธิการทำงานของเราได้ เพราะบ้าน นิยามเดิมคือที่พักผ่อนและใช้เวลากับครอบครัว ดังนั้นเราจึงต้องเตรียมสภาพแวดล้อมในบริเวณที่ทำงาน Work From Home ให้มีความรู้สึกว่าพร้อมลุยในการทำงาน แล้วอย่าลืมคุยกับคนที่บ้านให้ดีด้วยว่าช่วงเวลาไหนบ้างที่เราจะต้องทำงาน เพื่อที่เขาจะได้ไม่เข้ามารบกวนและทำให้เรามุ่งทำงานได้อย่างเต็มที่

https://unsplash.com/

3) แต่งตัวทำงานแบบ Work From Home
หลายคนเมื่อทำงานแบบ Work From Home คิดว่าการแต่งตัวไม่มีความจำเป็น แต่การแต่งตัวยังมีความสำคัญเมื่อเราต้องพบบุคคลอืนๆใน Online Conference ต่างๆ เพราะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความเป็นมืออาชีพเป็นสิ่งสำคัญ หากเปรียบเทียบความน่าชือถือระหว่างพนักงานที่ใส่ชุดนอนและพนักงานที่ใส้เชิ้ต โดยให้ลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจในภาพแรกคงจะตอบได้ทันที แต่เราคงไม่ต้องถึงขนาดใส่สูท ผูกเนคไท หรือใส่เดรสแบบที่เป็นทางการเหมือนออกไปทำงานข้างนอก อย่างน้อยที่สุดก็ควรอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดที่เหมาะสมต่อการประชุม เพื่อแสดงว่าเราพร้อมแล้วสำหรับการทำงาน

https://unsplash.com/

4) หาเวลาพักให้ตัวเอง
รูปแบบ Work From Home คงหลีกเลี่ยงการจ้องมองคอมพวเตอร์เป็นเวลานานๆได้ยาก ดังนั้นควรหาเวลาลุกเดินเล่นพักผ่อน พักสายตาจากหน้าคอมเป็นระยะ หรือหาของว่างทานตอนบ่าย ทำกิจวัตรเหมือนวันที่เราไปทำงานที่ออฟฟิศแบบปกติ เพราะการพักจะช่วยเรื่องสุขภาพและยังช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

https://unsplash.com/

5) สื่อสารงานกันอยู่เสมอ
ในการทำงานในรูปแบบที่เจอหน้าเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าอยู่ตลอดเวลาในปกติ เราสามารถสื่อสารงานได้อยู่ตลอดเวลา แต่รูปแบบ Work From Home นั้นการทำงานกันคนละที่จะทำให้การพูดคุยกันนั้นน้อยลง ซึ่งสุดท้ายอาจส่งผลให้งานล่าช้าหรือผิดพลาดได้ เพราะฉะนั้นจึงยิ่งต้องมีการประชุมพูดคุยงานกันอยู่เสมอ ซึ่งเดี๋ยวนี้มีโปรแกรมให้เราได้ประชุมผ่านทาง Online มากมาย โดยสามารถดูได้จากบทความ แอปพลิเคชัน Video Conference เป็นสิ่งจำเป็นในการทำงานในยุคโควิด-19

https://unsplash.com/

ในท้ายนี้สิ่งที่สำคัญของทุกคนที่ทำงานแบบ Work From Home คือการสร้างวินัยต่อตนเอง และ ตั้งเป้าหมายของตนเองเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร มุ่งเน้นงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสร้างผลผลิตจากการที่เราใช้ Digitalization ในงานของเรา

ที่มา
https://hbr.org/2020/04/3-tips-to-avoid-wfh-burnout
https://www.themuse.com/advice/coronavirus-work-from-home-tips

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *