Tag Archives: Productivity

7 เทคนิคสู่การเพิ่มผลผลิตด้วยตัวคุณเอง

เราทุกคนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรล้วนแล้วแต่สามารถช่วยสรรค์สร้างองค์กรให้ดีมีประสิทธิภาพได้ทั้งสิ้น จริงอยู่ที่บางลักษณะงานเป็นดั่งฟันเฟืองที่ต้องหมุนตามงานอื่นๆ แต่ถึงกระนั้นก็อย่าได้ดูถูกคุณค่าของตัวเอง เพราะแต่ละฟันเฟือง ก็มีความคิด ความต้องการและความสร้างสรรค์ เป็นของตัวเอง ดังนั้นอย่าลืมว่า เรามีเป้าหมายในชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์เหมือนกัน แม้ว่าเราจะไม่สามารถเปลี่ยนองค์กรให้สมบูรณ์แบบได้ในทันที แต่เราสามารถเริ่มเปลี่ยนตัวเองให้เป็นพนักงานชั้นเลิศได้ก่อนในวันนี้ สำหรับวันนี้ก็อยากจะแนะนำ “ 7 เทคนิควิธีการเพื่อเป็นคนคุณภาพมี Productivity ที่สูง ” ข้อที่ 1 – การวางแผนและปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด เพราะแผนงานคือกรอบความคิดที่เราได้กำหนดไว้แล้วว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและควรจะได้รับการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้   เมื่อมีแผนแล้วจะต้องแตกแผนใหญ่ออกเป็นแผนย่อย ปฏิบัติและตรวจประเมินเป็นระยะ ข้อที่ 2 – จัดลำดับของงานที่สำคัญว่าจะทำ หลายครั้งที่การทำงานขาดการจัดลำดับความสำคัญ สิ่งที่ได้รับกลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการในขณะนั้น แต่สิ่งที่ต้องการเร่งด่วนกลับไม่เสร็จหรือยังไม่ได้เริ่มกระทำ ซ้ำร้ายถ้างานนั้นจะต้องเกี่ยวเนื่องหรือส่งต่อให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่น ก็อาจทำให้หน่วยงานอื่น ๆ ต้องล่าช้าตามไป ข้อที่ 3 – บริหารการสื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสุด สิ่งที่สำคัญในการลดระยะเวลาในการใช้โทรศัพท์ คือการจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือให้อยู่ในบริเวณใกล้มือ ไม่ว่าจะเป็นกระดาษโน้ต ปากกา หรือฐานข้อมูลบางอย่างที่จำเป็นต้องตอบคำถามได้ในทันที อีกทั้งในการโทรออกแต่ละครั้ง ก็ควรมีรายการคำถาม หรือหัวข้อที่จะติดต่อให้ครบ จะได้ไม่ต้องติดต่อกันหลายๆรอบ ข้อที่ 4 – ไม่จับปลาสองมือ ข้อนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการมีกิ๊กแต่อย่างใดทั้งสิ้น แต่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญ […]

WORK FROM HOME นิยามการทำงานใหม่ในปี 2020

จากสถานการณ์โควิด19 ทำให้หลายองค์กรทั่วโลกต้องปรับรูปแบบการทำงานจากเดิมให้เป็นรูปแบบ Digitalization แบบที่บางองค์กรยังไม่ได้เตรียมความพร้อมมาก่อน หากเปรียบเทียบกับการดำเนินธุรกิจก็เป็นดังเช่น Disruption แต่หากอันนี้เป็นในด้านรูปแบบของการทำงาน ในปัจจุบันหลายองค์กรปรับใช้นโยบาย WORK FROM HOME เพื่อตอบสนองต่อการร่วมแก้ปัญหาให้สังคมต่อภาวะโรคโควิด 19 เพราะการไม่ต้องเข้าออฟฟิศเพื่อลดความเสี่ยงในการติดและแพร่กระจายเชื้อจากการพบปะกับคนแปลกหน้าในระหว่างการเดินทางในที่สาธารณะ หรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานอยู่ออฟฟิศเดียวกัน เพราะเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราหรือคนรอบตัวเป็นพาหะของเชื้ออยู่หรือไม่ ในขณะที่องค์กรมีความคาดหวังต่อพนักงานให้ทำงานเป็นไปตามเป้าหมายและสร้างผลผลิต (Productivity) ได้เช่นเดิมหรือยิ่งมากขึ้น เนื่องด้วยหลายสิ่งไม่เป็นไปตามแผนงานที่องค์กรตั้งไว้และมีความกดดันจากเป้าหมายและผลประกอบการของบริษัท จึงเป็นคำถามว่าควรทำเช่นไรให้พนักงานสามารถทำงานในรูปแบบ WORK FROM HOME ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนสำคํญที่จะช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้ WORK FROM HOME ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีหลายส่วนทั้ง ผู้บริหาร กระบวนการ ระบบ การสื่อสาร การเตรียมความพร้อม และอื่นๆในอีกหลายปัจจัย แต่ส่วนที่สำคัญที่สุดคงจะเป็น “พนักงาน” ทุกคนในองค์กรที่เข้าใจและสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรได้ โดยวันนี้จะขอแบ่งปัน 5 วิธีการทำงานอย่างไรให้ WORK FROM HOME นั้น WORK จริงๆกันนะครับ 1) วางตารางการทำงานและแบ่งเวลาให้ดี การทำงาน WORK FROM HOME นั้นอาจจะต่างกับการทำงานปกติโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปกลับ […]