Tag Archives: Online

แผน ที่ CEO ต้องสร้างและปฏิบัติทันทีในช่วงวิกฤต

ด้วยสถานการณ์ covid-19 เป็นสถานการณ์วิกฤตที่ต่างจากเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในอดีต ดังนั้นวิธีการตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตในแบบเดิมๆอาจไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป และนี่คือ checklist ในฐานะ CEO หรือผู้นำที่คุณต้องลงมือทำทันที 1. ลงทุนปกป้องพนักงานและลูกค้าของคุณให้ได้มากที่สุด ลงทุนดำเนินการตามมาตรการที่ได้มาตราฐานโลกในการดูแลความปลอดภัยของสุขภาพพนักงานและลูกค้า สื่อสารต่อพนักงานและลูกค้าถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความโปร่งใส ช่วยลดกระจายการแพร่ของเชื้อโรคในทุกทางที่สามารถทำได้ หน้าที่ของ CEO คือทำทุกสิ่งในความสามารถของคุณเพื่อดูแลพนักงานและลูกค้าของคุณ  ใช้เวลานี้ในการสร้างความไว้ใจและความจงรักภักดีกับลูกค้าให้คงอยู่แม้สถานการณ์วิกฤตจะผ่านพ้นไปแล้ว สถานการณ์วิกฤต covid-19 ครั้งนี้จะเปลี่ยนพฤติกรรมของเราทุกคน CEO ในฐานะผู้นำมีหน้าที่ที่จะคิดว่าอนาคตพฤติกรรมของพนักงานและลูกค้าจะเปลี่ยนไปอย่างไร ที่สำคัญบริษัทจะต้องทำอย่างไรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการที่เกิดขึ้นใหม่นี้ 2. วิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น (Scenario Analysis) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับรายได้ รายจ่าย สภาพคล่องของกระแสเงินสด วางแผนตามสถานการณ์สภาพเศรษฐกิจมหภาคที่สามารถเกิดขึ้นได้ เช่นการเติบโตเป็น 0 หรือติดลบที่ร้อยละ 5  ว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อการลดลงของรายได้ รายจ่าย กำไร เงินทุนหมุนเวียน สภาพคล่องของบริษัท โดยต้องทำแผนไว้อย่างน้อย 4 ไตรมาสข้างหน้า มีแผนสำหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด เช่นเหตุการณ์นี้ไม่เพียงทำให้เศรษฐกิจถดถอย (Recession) แต่อาจทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ (Depression) แล้วจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อรายได้และสภาพคล่องของบริษัท วางแผนการเปลี่ยนแปลงทางการดำเนินงานครั้งใหญ่ที่เกิดจากการหดตัวของรายได้  เช่นการตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นต่างๆทันที เช่นลดเงินเดือนพนักงาน หรือบริษัทสามารถต้านทานและค่อยๆลดทอนรายจ่ายอื่นๆได้ 3. […]

WORK FROM HOME นิยามการทำงานใหม่ในปี 2020

จากสถานการณ์โควิด19 ทำให้หลายองค์กรทั่วโลกต้องปรับรูปแบบการทำงานจากเดิมให้เป็นรูปแบบ Digitalization แบบที่บางองค์กรยังไม่ได้เตรียมความพร้อมมาก่อน หากเปรียบเทียบกับการดำเนินธุรกิจก็เป็นดังเช่น Disruption แต่หากอันนี้เป็นในด้านรูปแบบของการทำงาน ในปัจจุบันหลายองค์กรปรับใช้นโยบาย WORK FROM HOME เพื่อตอบสนองต่อการร่วมแก้ปัญหาให้สังคมต่อภาวะโรคโควิด 19 เพราะการไม่ต้องเข้าออฟฟิศเพื่อลดความเสี่ยงในการติดและแพร่กระจายเชื้อจากการพบปะกับคนแปลกหน้าในระหว่างการเดินทางในที่สาธารณะ หรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานอยู่ออฟฟิศเดียวกัน เพราะเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราหรือคนรอบตัวเป็นพาหะของเชื้ออยู่หรือไม่ ในขณะที่องค์กรมีความคาดหวังต่อพนักงานให้ทำงานเป็นไปตามเป้าหมายและสร้างผลผลิต (Productivity) ได้เช่นเดิมหรือยิ่งมากขึ้น เนื่องด้วยหลายสิ่งไม่เป็นไปตามแผนงานที่องค์กรตั้งไว้และมีความกดดันจากเป้าหมายและผลประกอบการของบริษัท จึงเป็นคำถามว่าควรทำเช่นไรให้พนักงานสามารถทำงานในรูปแบบ WORK FROM HOME ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนสำคํญที่จะช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้ WORK FROM HOME ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีหลายส่วนทั้ง ผู้บริหาร กระบวนการ ระบบ การสื่อสาร การเตรียมความพร้อม และอื่นๆในอีกหลายปัจจัย แต่ส่วนที่สำคัญที่สุดคงจะเป็น “พนักงาน” ทุกคนในองค์กรที่เข้าใจและสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรได้ โดยวันนี้จะขอแบ่งปัน 5 วิธีการทำงานอย่างไรให้ WORK FROM HOME นั้น WORK จริงๆกันนะครับ 1) วางตารางการทำงานและแบ่งเวลาให้ดี การทำงาน WORK FROM HOME นั้นอาจจะต่างกับการทำงานปกติโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปกลับ […]