Tag Archives: Digitalization

WORK FROM HOME นิยามการทำงานใหม่ในปี 2020

จากสถานการณ์โควิด19 ทำให้หลายองค์กรทั่วโลกต้องปรับรูปแบบการทำงานจากเดิมให้เป็นรูปแบบ Digitalization แบบที่บางองค์กรยังไม่ได้เตรียมความพร้อมมาก่อน หากเปรียบเทียบกับการดำเนินธุรกิจก็เป็นดังเช่น Disruption แต่หากอันนี้เป็นในด้านรูปแบบของการทำงาน ในปัจจุบันหลายองค์กรปรับใช้นโยบาย WORK FROM HOME เพื่อตอบสนองต่อการร่วมแก้ปัญหาให้สังคมต่อภาวะโรคโควิด 19 เพราะการไม่ต้องเข้าออฟฟิศเพื่อลดความเสี่ยงในการติดและแพร่กระจายเชื้อจากการพบปะกับคนแปลกหน้าในระหว่างการเดินทางในที่สาธารณะ หรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานอยู่ออฟฟิศเดียวกัน เพราะเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราหรือคนรอบตัวเป็นพาหะของเชื้ออยู่หรือไม่ ในขณะที่องค์กรมีความคาดหวังต่อพนักงานให้ทำงานเป็นไปตามเป้าหมายและสร้างผลผลิต (Productivity) ได้เช่นเดิมหรือยิ่งมากขึ้น เนื่องด้วยหลายสิ่งไม่เป็นไปตามแผนงานที่องค์กรตั้งไว้และมีความกดดันจากเป้าหมายและผลประกอบการของบริษัท จึงเป็นคำถามว่าควรทำเช่นไรให้พนักงานสามารถทำงานในรูปแบบ WORK FROM HOME ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนสำคํญที่จะช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้ WORK FROM HOME ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีหลายส่วนทั้ง ผู้บริหาร กระบวนการ ระบบ การสื่อสาร การเตรียมความพร้อม และอื่นๆในอีกหลายปัจจัย แต่ส่วนที่สำคัญที่สุดคงจะเป็น “พนักงาน” ทุกคนในองค์กรที่เข้าใจและสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรได้ โดยวันนี้จะขอแบ่งปัน 5 วิธีการทำงานอย่างไรให้ WORK FROM HOME นั้น WORK จริงๆกันนะครับ 1) วางตารางการทำงานและแบ่งเวลาให้ดี การทำงาน WORK FROM HOME นั้นอาจจะต่างกับการทำงานปกติโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปกลับ […]