Tag Archives: covid-19

การเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อความอยู่รอด ตอน 1

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อส่วนรวมในวงกว้าง ระดับประเทศ ระดับองค์กร ไปจนถึงระดับบุคคล ดังนั้นเราควรจะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เหตูการณ์นี้จะเปลี่ยนแปลงไป (Change) ในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลง เราจะเห็นได้ชัดว่าทุกวันนี้อาชีพที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือ อาชีพที่ต้องมีการสนทนา พบปะพูดคุย เห็นหน้า สัมผัสร่างกาย และอยู่รวมกัน เพราะไวรัสตัวนี้สามารถติดต่อได้ง่ายเพียงเราอยู่ร่วมกันในสถานที่เดียวกัน เช่น การอบรมแบบพบปะเห็นหน้า (Offline), ร้านอาหารที่ให้ลูกค้าเข้ามารับประทานที่ร้าน และร้านเสริมสวย เป็นต้น ในเหตุการณ์วิกฤต (Crisis) เช่นนี้ก็เป็นโอกาส (Opportunity) ของคนที่มีอาชีพเดิมอยู่แล้ว และได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสนี้ ส่งผลให้การใช้ชีวิตประจำวันของเราจะต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในปัจุจบัน ก็คือ อาชีพบริการส่งอาหารที่บ้าน ขณะนี้ได้รับความนิยมจากผู้ใช้เป็นจำนวนมาก เพราะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการออกนอกบ้านไปซื้อของ และอาหารมาดำรงชีพในแต่ละวัน ซึ่งทำให้ธุรกิจประเภทนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก และบริษัทต่างๆ จึงต้องหันมาปรับกลยุทธ์ในองค์กรเพื่อรับการเป็นแปลงในปัจจุบันที่ต้องแสวงหาหนทางการอยู่รอด (Survivor) ของธุรกิจโดยวิธีช่องทางการทำงานแบบใหม่เกิดขึ้นตามมา เช่น พนักงานขายหน้าร้าน (Offline) ต้องปรับเปลี่ยนจากการขาย (Offline) กลายเป็นขายของทางออนไลน์ (Online) แทน ดังนั้นผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรจะต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ ของแผนงานที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยลำดับแรกที่จะทำให้องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงนั้น จะต้องมาจากองค์กรเองมีแนวทางที่แน่ชัด และทำให้ทุกคนในองค์กรเห็นว่ามันสอดคล้องกับชีวิตการทำงานในทุกๆ วัน […]

แผน ที่ CEO ต้องสร้างและปฏิบัติทันทีในช่วงวิกฤต

ด้วยสถานการณ์ covid-19 เป็นสถานการณ์วิกฤตที่ต่างจากเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในอดีต ดังนั้นวิธีการตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตในแบบเดิมๆอาจไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป และนี่คือ checklist ในฐานะ CEO หรือผู้นำที่คุณต้องลงมือทำทันที 1. ลงทุนปกป้องพนักงานและลูกค้าของคุณให้ได้มากที่สุด ลงทุนดำเนินการตามมาตรการที่ได้มาตราฐานโลกในการดูแลความปลอดภัยของสุขภาพพนักงานและลูกค้า สื่อสารต่อพนักงานและลูกค้าถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความโปร่งใส ช่วยลดกระจายการแพร่ของเชื้อโรคในทุกทางที่สามารถทำได้ หน้าที่ของ CEO คือทำทุกสิ่งในความสามารถของคุณเพื่อดูแลพนักงานและลูกค้าของคุณ  ใช้เวลานี้ในการสร้างความไว้ใจและความจงรักภักดีกับลูกค้าให้คงอยู่แม้สถานการณ์วิกฤตจะผ่านพ้นไปแล้ว สถานการณ์วิกฤต covid-19 ครั้งนี้จะเปลี่ยนพฤติกรรมของเราทุกคน CEO ในฐานะผู้นำมีหน้าที่ที่จะคิดว่าอนาคตพฤติกรรมของพนักงานและลูกค้าจะเปลี่ยนไปอย่างไร ที่สำคัญบริษัทจะต้องทำอย่างไรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการที่เกิดขึ้นใหม่นี้ 2. วิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น (Scenario Analysis) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับรายได้ รายจ่าย สภาพคล่องของกระแสเงินสด วางแผนตามสถานการณ์สภาพเศรษฐกิจมหภาคที่สามารถเกิดขึ้นได้ เช่นการเติบโตเป็น 0 หรือติดลบที่ร้อยละ 5  ว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อการลดลงของรายได้ รายจ่าย กำไร เงินทุนหมุนเวียน สภาพคล่องของบริษัท โดยต้องทำแผนไว้อย่างน้อย 4 ไตรมาสข้างหน้า มีแผนสำหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด เช่นเหตุการณ์นี้ไม่เพียงทำให้เศรษฐกิจถดถอย (Recession) แต่อาจทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ (Depression) แล้วจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อรายได้และสภาพคล่องของบริษัท วางแผนการเปลี่ยนแปลงทางการดำเนินงานครั้งใหญ่ที่เกิดจากการหดตัวของรายได้  เช่นการตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นต่างๆทันที เช่นลดเงินเดือนพนักงาน หรือบริษัทสามารถต้านทานและค่อยๆลดทอนรายจ่ายอื่นๆได้ 3. […]