Tag Archives: AI

การเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อความอยู่รอด ตอนที่ 8

เมื่อเราได้ทีการเตรียมแผนการรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ มิติแล้วนั้น จะแสดงให่เห็นว่าองค์กรของเราได้ให้ความสำคัญ ตั้งแต่หน่วยงานหลังบ้าน จนไปถึงหน่วยงานหน้าบ้าน ซึ่งจะต้องทำงานสอดคล้องไปทิศทางเดียวกัน โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้คงหนีไปพ้นหน่วยงานบุคคล หรือหน่วยงานพัฒนาองค์กร จะต้องหา และเลือกสรรเครื่องมือต่างๆ ที่ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร เครื่องมือดังกล่าวซ้ำๆ จนเกิดเป็นนิสัย หรือนำไปเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนาธรรมขององค์กร และเพื่อให้สอดคล้องกับโลก 4.0 องค์กรควรหาเทคโนโลยีที่เป้นดิจิตอล (Digital) รวมไปถึงปญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เข้ามาช่วยให้การทำงานสะดวกมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง ถือเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานบุคคล หรือหน่วยงานพัฒนาองค์กร จะต้องสร้าง และถ่ายทอดเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใน DNA ของพนักงานทุกคน โดยเราสามารถใช้หลักทฤษฎีของ John Kotter เป็นแบบอย่างของขั้นตอนการเตรียมแผนรองรับการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญเครื่องมือต่างๆ ที่ได้แบ่งปันกันมาตั้งแต่ ตอนที่ 1-8 เพื่อเป็นการเสริมเกราะป้องกันให้แก่องค์กรควรจะต้องมีการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ให้เหมาะสมกับบริบท และการทำงาน (Lifestyle) องค์กร โดยสามารถเลือกสรรเครื่องมือต่างๆ ได้ที่ Global Pro Business Solutions

3 ทักษะการเป็นผู้นำที่ต้องมีในยุค AI

เป็นที่เข้าใจตรงกันว่าประโยชน์ของ Artificial Intelligence หรือ AI ในโลกธุรกิจนั้นมีมากมาย แต่ AI ยังมาเปลี่ยนวิถีการตัดสินใจของผู้นำในองค์กรอีกด้วย การเติบโตของ AI นั้นรวดเร็วและมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อบทบาทของผู้นำในองค์กร AIนั้นใช้เทคโนโลยีอย่าง Machine Learning ซึ่งก็คือระบบที่สามารถเรียนรู้ได้จากตัวเองโดยปราศจากการป้อนคำสั่งของโปรแกรมเมอร์ หรือ Advanced Data Analytics ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้เทคนิคการสร้างโมเดลขั้นสูง เพื่อทำนายหรือคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือใช้ค้นหารูปแบบบางอย่างที่ทั่วไปแล้วมนุษย์ไม่สามารถระบุได้ Advanced Data Analytics สามารถตอบคำถาม เช่น “จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแนวโน้มยังเป็นแบบนี้ต่อไป” หรือ “ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้คืออะไร” ผู้นำองค์กรสามารถใช้โมเดล AI เหล่านี้เพื่อแนะนำถึงสิ่งที่ควรจะทำในหลายๆสถานการณ์ขององค์กร การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนี้ทำให้เราต้องกลับมาพิจารณาความหมายของคำว่าความเป็นผู้นำในอนาคตกันใหม่ เมื่อมีข้อมูลมากขึ้น AI ก็สามารถตัดสินใจได้แม่นยำมากขึ้น ทำให้ลดทอนบทบาทการตัดสินใจทางธุรกิจที่เป็นกิจวัตร เช่นการสั่งซื่อสินค้า การส่งสินค้า แต่ผู้นำในวันนี้และอนาคตต้องเสริมสร้างทักษะการตัดสินใจที่อาศัย “Human Touch” ซึ่ง AI ทำไม่ได้และในไม่ช้าผลจากการที่องค์กรนำเทคโนโลยี AI เข้ามาอยู่ในกระบวนการทำงาน ทำให้ผู้นำและคนในตลาดงานทั่วโลก ต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ซึ่งเราสรุป 3 ข้อใหญ่ๆมาให้ดังนี้ 1. […]

รถยนต์อัตโนมัติแห่งอนาคต (Self-Driving Cars)

ทุกวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในทุกอุตสาหกรรมของโลกก็คือเทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์ ที่เปรียบเสมือนให้คอมพิวเตอร์นั้นมีความสามารถในการคิดและเรียนรู้ด้วยตัวเองเหมือนเซลล์สมองของมนุษย์เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนมาก ๆ ได้ ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่มีความท้าทายต่อมนุษย์อย่างหนึ่งคือเรื่องของรถยนต์ไร้คนขับ (Self-Driving Car) นั่นเอง ซึ่งในบทความนี้จะพูดถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ของ Self-Driving Cars และเทคโนโลยีที่นำมาใช้งานในรถยนต์ไร้คนขับ Self-Driving Cars คืออะไร? Self-Driving Cars หรือ รถยนต์ไร้คนขับ คือ รถยนต์ที่มีความสามารถในการมองเห็นและเข้าใจสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวของรถ และสามารถขับเคลื่อนจากที่นึงไปยังอีกที่นึงได้อย่างปลอดภัย และไม่ต้องการคำสั่งในการบังคับจากมนุษย์ โดยผ่านการควบคุมจากสมองซึ่งก็คือ AI ที่อยู่ในตัวรถหรือบน Cloud ซึ่ง Self-Driving Cars นั้นใช้เทคโนโลยีทั้ง 4 ด้านนี้เข้าด้วยกัน นั่นก็คือ เทคโนโลยีที่ใช้ใน Self-Driving Cars 1. Computer Vision (คอมพิวเตอร์วิทัศน์) เปรียบเสมือนส่วนของการรับรู้ของรถ คือการใช้กล้อง เรดาร์ หรือเลเซอร์ เพื่อให้รถสามารถมองเห็น รู้ระยะ ความใกล้ไกลของวัตถุหรือรถต่างๆที่อยู่รอบตัว […]

10 อันดับเทรนด์ ทางด้านเทคโนโลยีในปี 2020

10 อันดับเทรนด์ ทางด้านเทคโนโลยีในปี 2020 https://www.gartner.com/ Gartner (Gartner, Inc) บริษัทผู้นำทางด้านการวิจัยและด้านการให้คำปรึกษาของโลก ได้วิเคราะห์และออกมาเปิดเผยถึง 10 อันดับเทรนด์ด้านเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในปี 2020 ในงานว่ามีดังนี้ 1. Hyperautomation เทคโนโลยีอย่างแรกที่จะเข้ามามีบทบาทในปี 2020 และจะทำให้ เทคโนโลยีดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วอย่าง RPA (Robotic Process Automation) ตกยุคไปก็คือ Hyperautomation คือใช้การผสมผสานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่น AI, Machine Learning หรือเครื่องมืออัติโนมัติต่าง ๆ เข้ามาทำงานทุกส่วนทั้ง การ ค้นหาวิธีการใหม่ๆ วิเคราะห์ ออกแบบ คำนวณ ตรวจสอบ ติดตาม และ ประเมินผลงาน ซึ่งต่างจากเทคโนโลยีเก่าอย่าง RPA ที่จะสามารถทำงานได้แค่บางส่วนเท่านั้น หลายๆส่วนยังต้องใช้มนุษย์เข้ามาทำงานด้วย 2. Multiexperience ด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่าง VR(Virtual Reality), AR (Augmented Reality) และ […]

Artificial Intelligence vs Cancer

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีหน่วยประมวลผลอันทรงพลังเพิ่มขึ้นทุกปีและมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ ปัญญาประดิษฐ์(AI) ก็มาพร้อมการประมวลผลอันทรงพลังนี้เช่นกัน AI ทางด้าน Health Care ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการเติบโตทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่การช่วยเหลือแพทย์ในการผ่าตัด ไปจนถึงพยาบาลเสมือนที่คอยติดตามผลและให้บริการสำหรับผู้ป่วย ซึ่ง ณ วันนี้ AI ทางด้าน Health Care ได้เข้ามาใช้ในการตัดสินใจและวินิจฉัยโรค จนถึงมีการพยากรว่าจะมีการลงทุนทางด้าน AI ในการแพทย์มากถึง 1.8 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2023 ปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีหน่วยประมวลผลอันทรงพลังเพิ่มขึ้นทุกปีและมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ ปัญญาประดิษฐ์(AI) ก็มาพร้อมการประมวลผลอันทรงพลังนี้เช่นกัน AI ทางด้าน Health Care ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการเติบโตทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่การช่วยเหลือแพทย์ในการผ่าตัด ไปจนถึงพยาบาลเสมือนที่คอยติดตามผลและให้บริการสำหรับผู้ป่วย ซึ่ง ณ วันนี้ AI ทางด้าน Health Care ได้เข้ามาใช้ในการตัดสินใจและวินิจฉัยโรค จนถึงมีการพยากรว่าจะมีการลงทุนทางด้าน AI ในการแพทย์มากถึง 1.8 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2023 AI ที่มีการวิจัยในด้าน Health Care ส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นการวิจัยทางด้านมะเร็ง เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันในการรักษาและวินิจฉัยโรคเป็นไปได้อย่างยากลำบาก มีประเภทของการเกิดมะเร็งกว่า […]

AI ในงาน HR ตอนที่ 2

จากที่เราได้เห็นประโยชน์ต่างๆ มากมาย ของการนำ Artificial Intelligence (AI) หรือปัญญาประดิษฐ์ มาใช้ในงาน HR อาทิด้าน การสรรหาพนักงานใหม่ การฝึกอบรมพนักงาน/ประเมินผล และการรักษาพนักงาน ที่จะทำให้ชีวิตการทำงานง่ายขึ้น สะดวกขึ้น แต่ถึงกระนั้นของทุกอย่างก็ต้องมีคุณ และโทษ อยู่ในตัวเดียวกัน เหมือนเหรียญยังมี 2 ด้าน ก็คือในเมื่อเราใช้ AI ช่วยในงาน HR ให้ดีขึ้น ซึ่งจะทำให้ขั้นตอนของกระบวนการ HR สั้นลง เร็วขึ้น นั้นทำให้หน้าที่ความรับผิดชอบน้อยขึ้น กำลังคนของ HR ที่มีมากกว่างานหรือคนล้นงาน จึงอาจจะทำให้บทบาทและความสำคัญของ HR ลดน้อยลงกว่าในอดีต HR อาจจะต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างตลอดจนไปถึงกำลังคนที่มีอยู่มากเกินความจำเป็น จะต้องเลิกจ้างหรือไปทำงานอื่นที่จะสามารถสร้างคุณค่า โดย HR เราไม่อยากที่จะทำในข้อแรก เพราะเป็นการตัดอนาคตเพื่อนร่วมสายงานอาชีพกันด้วยกัน ดังนั้นทาง HR จะต้องลุกขึ้นมาสร้างสรรค์คุณค่างานของ HR ให้เป็น Real Business Partner อย่างแท้จริง ตามที่ความฝันของ HR […]

AI ในงาน HR ตอนที่ 1

ในอนาคตอันใกล้เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงวงการงานบุคคลให้ฉลาดมากยิ่งขึ้น โดยใช้ Artificial Intelligence (AI) หรือปัญญาประดิษฐ์ มาช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่พนักงานเข้า จนถึงพนักงานออกจากองค์กร ซึ่งเป็นข้อดีต่างๆ เช่น การสรรหาพนักงานใหม่ • ตรวจคุณสมบัติตรงกับงานหรือไม่ AI จะมาช่วยในการวิเคราะห์คุณสมบัติที่ใช้ในการคัดเลือกเบื้องต้น เช่น ทักษะทางด้านภาษา ความรู้เกี่ยวกับด้านเทคนิค เป็นต้น เพื่อที่จะสรุป และส่งข้อมูลไปยังหน่วยงาน HR เพื่อพิจารณาต่อไป • ประสบการณ์ทำงานของผุ้สมัคร คือ ผู้สมัครเคยมีประสบการณ์ หรือทำงานบริษัทไหนมาบ้าง AI จะช่วยวิเคราะห์ประสบการณ์การทำงานของผู้สมัคร รวมถึงระยะเวลาในการทำงานแต่ละบริษัที่ผ่านมา เพื่อที่จะสรุป และคาดาการณ์ว่าผู้สมัครแต่ละรายจะอยู่กับองค์กรได้นานเท่าไหร่ • เคยกระทำความผิดอะไรบ้าง AI สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดในด้านต่างๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคัดเลือกสำหรับพนักงานใหม่ • Lifestyle หรือวิถีการดำเนินชีวิตของผู้สมัคร ดูว่าผู้สมัครมีความสนใจเรื่องใดบ้าง เพื่อที่จะเป็นตัวกรอง และคัดเลือกเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้สมัครว่ามี lifestyle ที่เหมาะกับบริษัทหรือไม่ อย่างไร เช่น ผู้สมัครส่งใบสมัครที่บริษัทธุรกิจเกี่ยวกับบันเทิง AI ก็จะมาช่วยคัดกรองว่า ผู้สมัครรายนี้มีงานอดิเรก หรือความชื่นชอบที่เกี่ยวกับความบันเทิงไหม เช่น […]

Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์

ก่อนอื่นหลายๆคนคงเริ่มคุ้นหูกับคำว่า AI มากขึ้น บางคนอาจจะรู้ความหมายของมันอย่างดี แต่บางคนอาจไม่รู้แต่ได้ใช้ AI ในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น งั้นเรามารู้จักกับคำว่า AI กันก่อน Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์ เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถคล้ายมนุษย์หรือเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ “คนทั่วไปอาจเริ่มรู้จัก AI จาก Siri ไว้คุยเล่นโต้ตอบกันกับสมาร์ตโฟน หรือการใช้ AI มาตอบโจทย์ความต้องการถ่ายรูปเซลฟี่ของผู้บริโภค แต่อาจไม่ได้เข้าใจว่า AI ทำอะไรอย่างอื่นได้อีกบ้าง” ในตอนนี้ เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันหลายอุตสาหกรรมเริ่มใช้เทคโนโลยี AI เข้าไปช่วยเหลือการทำงานของมนุษย์แล้วแบบจริงๆ จังๆ งั้นวันนี้เรามาดูเทรนด์ทางด้านธุรกิจกับการใช้ AI กันครับ 1. การแพทย์ ด้านการแพทย์ เป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์เราที่ต้องการมีชีวิตที่ยืนยาวและต่อสู้กับโรคภัยได้มากขึ้น ดังนั้น AI หรือปัญญาประดิษฐ์และ การเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) จึงถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาในวงการแพทย์มากขึ้นทุกวัน โดยในเทรนด์โลกมีการพัฒนาสำหรับด้านการแพทย์ 6 ทิศทาง คือ 1.1. การสร้างภาพทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรค เทคโนโลยี มีบทบาทในการวินิจฉัยโรคมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีนี้ช่วยให้การวินิจฉัยโรคทำได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น 1.2. […]

10 อันดับเทรนด์ทางด้านเทคโนโลยีใน ปี 2019

Digital หมายถึง Digital World เอาระบบต่างๆสามารถนำมาผนวกเข้ากับชีวิตประจำวันได้ ใช้งานได้ในโลกจริง ไม่ได้อยู่แค่ในจอคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว Intelligent หมายถึง การนำเอา Artificial Intelligent (AI) ที่เอาเข้ามาใช้งานกับทุกระบบ ทุกแพลทฟอร์ม ทุกแอพพลิเคชั่น Gartner บริษัทผู้นำทางด้านงานวิจัยและทางด้านที่ปรึกษาระดับโลก ได้จัดงาน Gartner Symposium ITxpo ที่เมือง Orlando ในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนตุลาคม 2018 ทีผ่านมา   ซึ่งภายในงาน Gartner ได้ออกมาแชร์ถึง 10 เทรนด์ทางด้านเทคโนโลยีประจำปี 2019 ซึ่งทั้ง 10 เทรนด์นี้ต่างอยู่บน 3 เทรนด์ใหญ่ๆก็คือ Intelligent Digital Mesh โดย Intelligent หมายถึง การนำเอา Artificial Intelligent (AI) ที่เอาเข้ามาใช้งานกับทุกระบบ ทุกแพลทฟอร์ม ทุกแอพพลิเคชั่น Digital หมายถึง […]