เพราะเราเชื่อว่าองค์กรที่ดี จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรภายในให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

We believe that your business competitive advantages and sustainable growth are our achievement.

"The Key to Business Excellence"

Contact us & Location

ADDRESS : Senanikhom 1 Road, Ladphrao, Bangkok,Thailand 10230.

EMAIL : Service@gpbs.co.th

TEL : +66(0) 88 662 9322

         +66(0) 276 49458