การเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อความอยู่รอด ตอน 1

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อส่วนรวมในวงกว้าง ระดับประเทศ ระดับองค์กร ไปจนถึงระดับบุคคล ดังนั้นเราควรจะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เหตูการณ์นี้จะเปลี่ยนแปลงไป (Change) ในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลง

https://unsplash.com/

เราจะเห็นได้ชัดว่าทุกวันนี้อาชีพที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือ อาชีพที่ต้องมีการสนทนา พบปะพูดคุย เห็นหน้า สัมผัสร่างกาย และอยู่รวมกัน เพราะไวรัสตัวนี้สามารถติดต่อได้ง่ายเพียงเราอยู่ร่วมกันในสถานที่เดียวกัน เช่น การอบรมแบบพบปะเห็นหน้า (Offline), ร้านอาหารที่ให้ลูกค้าเข้ามารับประทานที่ร้าน และร้านเสริมสวย เป็นต้น ในเหตุการณ์วิกฤต (Crisis) เช่นนี้ก็เป็นโอกาส (Opportunity) ของคนที่มีอาชีพเดิมอยู่แล้ว และได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสนี้

https://unsplash.com/

ส่งผลให้การใช้ชีวิตประจำวันของเราจะต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในปัจุจบัน ก็คือ อาชีพบริการส่งอาหารที่บ้าน ขณะนี้ได้รับความนิยมจากผู้ใช้เป็นจำนวนมาก เพราะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการออกนอกบ้านไปซื้อของ และอาหารมาดำรงชีพในแต่ละวัน ซึ่งทำให้ธุรกิจประเภทนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก และบริษัทต่างๆ จึงต้องหันมาปรับกลยุทธ์ในองค์กรเพื่อรับการเป็นแปลงในปัจจุบันที่ต้องแสวงหาหนทางการอยู่รอด (Survivor) ของธุรกิจโดยวิธีช่องทางการทำงานแบบใหม่เกิดขึ้นตามมา เช่น พนักงานขายหน้าร้าน (Offline) ต้องปรับเปลี่ยนจากการขาย (Offline) กลายเป็นขายของทางออนไลน์ (Online) แทน

https://unsplash.com/

ดังนั้นผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรจะต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ ของแผนงานที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยลำดับแรกที่จะทำให้องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงนั้น จะต้องมาจากองค์กรเองมีแนวทางที่แน่ชัด และทำให้ทุกคนในองค์กรเห็นว่ามันสอดคล้องกับชีวิตการทำงานในทุกๆ วัน (ตามรูปภาพด้านล่าง)

แล้วพบกันใหม่ตอนที่ 2 ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *