การสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด

ภาคที่สาม ของการสร้างวีระบุรุษ

ในสองภาคที่แล้ว เริ่มต้นจากการสร้างวีระบุรุษผู้นำ ในแบบผู้นำที่ให้การบริการธุรกิจ สู่ผู้นำสร้างพันธมิตรธุรกิจ และในวันนี้ มาถึงการสร้างวีระบุรุษผู้นำ แบบการสร้างการเติบโตธุรกิจแบบก้าวกระโดด

https://unsplash.com/

การเติบโตแบบขั้นปกติ คือการซื้อมา และขายไป ได้ผลตอบแทนในระยะเวลาสั้น ระดับความเสี่ยงของธุรกิจต่ำ แต่การเติบโตแบบก้าวกระโดดกระบวนการการซื้อ และการขายใช้เวลามากกว่า กล่าวคือระยะเวลาการซื้อ อาจใช้เวลาอย่างน้อย 1ปี และขายได้อย่างคุ้มค่า อาจจะยาวนานถึง 3-5ปี และมีระดับความเสี่ยงของธุรกิจสูง ที่กล่าวถึงนี้ก็คือการซื้อ และการขายในการลงทุน

https://unsplash.com/

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเข้าร่วมป็นเจ้าของกิจการครับไม่ใช่การซื้อขายสินค้าทั่วไป โดยทั่วไปประเภทการลงทุนมี 5 ประเภทด้วยกัน

1. การลงทุนโดยเข้าไปซื้อหุ้นกิจการ ซึ่งผลตอบแทนหลักคืองินปันผล เมื่อธุรกิจมีกำไร

2. การลงทุนโดยเข้าไปซื้อหุ้นกิจการ และเข้าไปมีสวนร่วมในการริหารเชิงกลยุทธ เพื่อสร้างการเติบโตให้ธุรกิจร่วมกับจ้าของธุรกิจซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

3. การลงทุนในกิจการ โดยการร่วมทุน ตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกัน และแบ่งบทบาทหน้าที่ในการบริหารธุรกิจกับผู้ร่วมทุน
และรับผิดชอบกำไร หรือ ขาดทุนร่วมกัน

4. การลงทุนแบบการควบรวมกิจการ แบบเป็นมิตร ปรับโครงสร้างธุรกิจ กระบวนการทางธุรกิจ ด้านการตลาด,การผลิตสินค้า และบริการ, การบริหารทรัพยากรบุคคล และ การบริหารการเงิน เพื่อให้กิจการทั้งสอง อยู่รอดและเติบโตต่อไปในอนาคตได้

5. การลงทุนแบบ การเฝ้าซื้อกิจการ และผู้ซื้อกิจการเข้าบริหารแบบเบ็ดเสร็จ

https://unsplash.com/

ผู้นำ วีระบุรุษประเภทนี้ถือว่า การสร้างผลงานให้ประสบความสำเร็จนั้น นับว่าไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินไป ทุกวิกฤติก็มักมีโอกาสอยู่เสมอครับ หากประสบความสำเร็จ 1 ใน 10 ก็นับว่าเยี่ยมแล้วครับ ระลึกไว้เสมอนะครับว่างานที่ท้าทายมากๆ ย่อมมีค่างานสูง และหากท่านทำได้สำเร็จ ค่าตอบแทน และความก้าวหน้าทีหอมหวาน อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมครับพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

https://unsplash.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *