Category Archives: Knowledge Management

Knowledge Management

knowl·edge·a·ble

/ˈnäləjəb(ə)l/

adjective

     intelligent and well informed.

     “They are very knowledgeable about livestock and pedigrees”

     synonyms: well informed, learned, well read, educated, well educated, erudite, scholarly, cultured, cultivated, enlightened


การเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อความอยู่รอด ตอน 3

จากเรามีการวางรากฐานของการที่จะให้องค์กรเตรียมพร้อมรับมือกับการการเปลี่ยนแปลงแล้ว เราก็ต้องมาวางกลยุทธ์ด้านบุคลากร (People) หรือพนักงานทุกระดับที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ตามรูปภาพ โดยการวางกลยุทธ์ด้านบุคลากร (People) นั้น ก่อนอื่นที่จะต้องมีการ – Evaluate ประเมิน และวัดความสามารถของพนักงานของเราก่อนว่ามีสมรรถนะขององค์กร (Corporate Competencies) และสมรรถนะของอนาคตในธุรกิจ (Business Competencies) เพื่อที่ทราบว่าพนักงานของเรามีความสามารถหลักที่บุคลากรมีอยู่กับที่องค์กรคาดหวังว่าต่าง กันมากน้อยเพียงใด (Competency Gap) โดยองค์กรชั้นนำทั่วไป นิยมใช้ 360 Degree Feedback – Design โดยการนำผลที่ได้จากการประเมินสมรรถนะของพนักงาน มาวิเคราะห์ และออกแบบ การพัฒนาพนักงาน ถ้าด้านไหนมี Gap หน่วยงานบุคคล หรือหน่วยงานพัฒนางองค์กรจะต้องมีการทำแผน TDP ตลอดจน IDP โดยองค์กรชั้นนำทั่วไป นิยมใช้ Re-skill, Up-skill – Implement การลงมือปฏิบัติ จะต้องทำตามแผน 5W1H คือ พัฒนา (What) เรื่องอะไร (How) วิธีการทำอย่างไร […]

เกมเศรษฐี | กลยุทธ์ธุรกิจ

หากพูดถึง เกมเศรษฐี กับคนวัย 20 ขึ้นไป แน่นอนว่าคงไม่มีใครไม่รู้จัก ที่จริงแล้วเกมเศรษฐีมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Monopoly ซึ่งเป็นต้นฉบับต่างประเทศ ว่าแต่เกมกระดานที่ว่านี้มีความเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ธุรกิจยังไงนั้น จะถูกพูดถึงในย่อหน้าถัดไป ก่อนอื่นมาทำความรู้จักเกมเศรษฐี หรือ Monopoly กันหน่อย ชื่อเกมนี้ไม่ได้มาเล่นๆ เนื่องจากมีที่มาจากเศรษฐีชาวอเมริกันที่มีตัวตนอยู่จริง เธอมีชื่อว่า Ellizabeth Magie Phillips และเป็นผู้สร้างเกมขึ้นมาโดยตั้งชื่อว่า The Landlord Game เพื่อจำลองการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รายได้ สร้างความเข้าใจเรื่องภาษี (single tax theory of Henry George) โดยได้จดสิทธิบัตรไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1904 (พ.ศ. 2447) แต่เกมในตอนนั้นก็เป็นเกมที่เล่นกันวงจำกัด จนกระทั่ง Charles B. Darrow ได้มาลองเล่นที่บ้านเธอแล้วนำไปพัฒนา ก่อนจะขายให้บริษัทพาร์คเกอร์ บราเธอร์ (Parker Brother) ที่พัฒนาต่อเรื่อยมาจนเป็น Monopoly แบบปัจจุบัน รูปแบบ วิธีการเล่น เกมเศรษฐีเป็นเกมกระดาน […]

การเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อความอยู่รอด ตอน 2

หลังจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของเรานั้น จนมาถึงองค์กรจะต้องมีกลยุทธ์ และแผนงานในการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงนี้ (Change Management) โดยเราจะต้องทำในจุดที่บอบบางที่สุด และเป็นแก่นของอค์กรเป็นอันดับแรก ก็คือ การสร้างวัฒนาธรรม หรือค่านิยมในองค์กร (Culture/Core Value) ตามรูปภาพ การสร้างวัฒนาธรรม หรือค่านิยมในองค์กร (Culture/Core Value) คือ การสร้าง การถ่ายทอด การนำไปใช้ และการตระหนักถึงให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยมีด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรูป   – ผู้บริหาร (Management) เป็นหัวเรือใหญ่ที่ผู้บริหาร ตลอดจนผู้นำขององค์กรจะต้องสื่อสารคุณลักษณะคนในองค์กร หรือ DNA คนในองค์กรจะต้องเป็นคนอย่างไร และผู้บริหารจะต้องแสดงถึงพฤติกรรมเหล่านั้นเป็นแบบอย่าง (Role Model) ให้กับคนในองค์กรได้เป็นและปฏิบัติตาม เพราะนิสัยเด็กจะเป็นอย่างไรนั้น ให้ดูจากการเลี้ยงดูจากครอบครัว โดยบริษัทก็เปรียบเสมือนครอบครัวอีกหลัง ที่จะสั่งสอน และเลี้ยงดูคนในครอบครัวว่าจะมีนิสัยอย่างไร ซึ่งนิยมใช้เป็น Town Hall หรือ Top Management Say Hi! – นโยบาย (Policy) […]

การเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อความอยู่รอด ตอน 1

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อส่วนรวมในวงกว้าง ระดับประเทศ ระดับองค์กร ไปจนถึงระดับบุคคล ดังนั้นเราควรจะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เหตูการณ์นี้จะเปลี่ยนแปลงไป (Change) ในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลง เราจะเห็นได้ชัดว่าทุกวันนี้อาชีพที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือ อาชีพที่ต้องมีการสนทนา พบปะพูดคุย เห็นหน้า สัมผัสร่างกาย และอยู่รวมกัน เพราะไวรัสตัวนี้สามารถติดต่อได้ง่ายเพียงเราอยู่ร่วมกันในสถานที่เดียวกัน เช่น การอบรมแบบพบปะเห็นหน้า (Offline), ร้านอาหารที่ให้ลูกค้าเข้ามารับประทานที่ร้าน และร้านเสริมสวย เป็นต้น ในเหตุการณ์วิกฤต (Crisis) เช่นนี้ก็เป็นโอกาส (Opportunity) ของคนที่มีอาชีพเดิมอยู่แล้ว และได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสนี้ ส่งผลให้การใช้ชีวิตประจำวันของเราจะต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในปัจุจบัน ก็คือ อาชีพบริการส่งอาหารที่บ้าน ขณะนี้ได้รับความนิยมจากผู้ใช้เป็นจำนวนมาก เพราะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการออกนอกบ้านไปซื้อของ และอาหารมาดำรงชีพในแต่ละวัน ซึ่งทำให้ธุรกิจประเภทนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก และบริษัทต่างๆ จึงต้องหันมาปรับกลยุทธ์ในองค์กรเพื่อรับการเป็นแปลงในปัจจุบันที่ต้องแสวงหาหนทางการอยู่รอด (Survivor) ของธุรกิจโดยวิธีช่องทางการทำงานแบบใหม่เกิดขึ้นตามมา เช่น พนักงานขายหน้าร้าน (Offline) ต้องปรับเปลี่ยนจากการขาย (Offline) กลายเป็นขายของทางออนไลน์ (Online) แทน ดังนั้นผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรจะต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ ของแผนงานที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยลำดับแรกที่จะทำให้องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงนั้น จะต้องมาจากองค์กรเองมีแนวทางที่แน่ชัด และทำให้ทุกคนในองค์กรเห็นว่ามันสอดคล้องกับชีวิตการทำงานในทุกๆ วัน […]

วีรบุรุษของธุรกิจ ภาค 1 / 3 (Heroes of the business)

ทุกคนคงไม่มีใครปฏิเสธว่าอยากเป็นวีรบุรุษ (Heroes) เพราะผู้ที่เป็นวีรบุรุษจะเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติได้รับการยอมรับนับถือในวงกว้างมีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่มีค่าตอบแทนที่ดี เราคงเคยได้ยินประโยคที่ว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษ จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับท่านวางตัวอย่างไรในสถานการณ์นั้น ถ้าวางตัวเป็นผู้ตาม สถานการณ์ก็คงไม่เรียกว่าวีรบุรุษ ในทางกลับกันถ้าท่านวางตัวอยู่ในฐานะผู้นำ ในสถานการณ์ต่างๆและสามารถปฎิบัติภารกิจนั้นนั้นสำเร็จรู้ล่วงไปตามแผนงานที่วางไว้ท่านก็จะกลายเป็นวีรบุรุษ ช่องว่างของคำว่าผู้นำกับความสำเร็จก็คือคำว่า ปฎิบัติภารกิจ ประเด็นสำคัญจะปฏิบัติภารกิจอย่างไรให้เกิดความสำเร็จจนกลายเป็นวีรบุรุษ จุดเริ่มต้นของการปฎิบัติภารกิจท่านต้องวางตัวเองในฐานะผู้นำที่ให้บริการแก่ธุรกิจ (Service leadership) อาจแบ่งประเภทของการบริการได้เป็น 3 ประเภท (Entrepreneurship) ประเภทที่ 1 ให้บริการพัฒนาบุคลากร ให้มีแนวคิดแบบเถ้าแก่รอบรู้แนวคิดธุรกิจทั้งด้านการตลาด , การบริหารบุคคลการ, บริหารการผลิตสินค้า/บริการ และการบริหารการเงิน ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรเข้าใจบริบทของธุรกิจ ประเภทที่ 2 ให้บริการด้านพัฒนาองค์กร เน้นการออกแบบองค์กรให้มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆ (Virtual organization) ตลอดจนการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยงาน Operation มากยิ่งขึ้นเพื่อให้บุคลากรไปทำงานที่สร้างมูลราคาเพิ่ม (project Base) ประเภทที่ 3 ให้บริการด้านพัฒนาธุรกิจ เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์ทั้งที่เป็นตัวเงินอาทิลดรายจ่าย, เพิ่มผลผลิต, เพิ่มรายได้ ตลอดจนผลลัพธ์ที่ไม่ใช่ตัวเงิน อาทิความพึงพอใจของพนักงานและหรือของลูกค้า   พบกันใหม่ภาค 2

เรามาสร้าง นามบัตร QR Code กันเถอะ

vCard คือนามบัตรเสมือน แสดงในรูปแบบ QR Code ที่มีข้อความที่แทนนามบัตร รวมถึงใส่รายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมเข้าไปได้เช่นรูปของเรา อีกทั้งข้อมูลพื้นฐานบนนามบัตรก็สามารถใส่เข้าไปได้เช่นกัน เช่น อีเมล ตำแหน่ง บริษัท เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่นๆ แต่ก่อนอื่นเรามาทราบกันก่อนว่า QR Code คืออะไร QR Code คืออะไร เราจะคุ้นเคย หรือเคยชินกับ กับสัญลักษณ์สี่เหลี่ยม ขีดๆ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นตามร้านสะดวกซื้อ หนังสือ ตาม Website ต่างๆ โดยเฉพาะปัจจุบัน กำลังนิยมในเรื่องการการชำระเงิน e-wallet เราเรียกสัญลักษณ์ดังกล่าวว่า QR Code QR Code ย่อมาจาก Quick Response เป็นบาร์โค้ด 2 มิติ ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 1994 โดยบริษัท Denso Wave โดยใช้เป็นสัญลักษณ์แทนข้อมูลต่างๆ เช่นข้อมูลสินค้า ผลิตภัณฑ์ ในสื่อโฆษณ่ต่างๆ […]

คุณรู้หรือไม่ สุขภาพองค์กร คุณเป็นเช่นไร ?

Employee Engagement Survey เครื่องมือที่จะใช้ในการสำรวจความผูกพันธ์ของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ในปัจจุบันการดำเนินธุรกิจทุกแห่ง จำเป็นที่จะต้องใช้บุคคลากรเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในการทำธุรกิจ ถือว่าเป็นทรัพยกรที่มีค่าอย่างยิ่งที่ทุกองค์กรจะต้องรักษาไว้ ซึ่งในภาวะการแข่งขันในปัจจุบันองค์กรใหญ่ๆ จะใช้สิ่งต่างๆ ที่จะจูงใจ และดึงดูดให้บุคลากรที่อยู่นอกองค์กรมาร่วมงาน อาทิเช่น การจ่ายค่าตอบแทนที่สูง สวัสดิการที่ครอบคลุมครอบครัวของพนักงาน จำนวนประเภทการลาต่างๆ และการจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน เป็นต้น ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ดึงดูให้บุคลากรภายนอก รวมไปถึงคนเก่ง ที่มีความสามารถอยากที่จะมาร่วมทำงานกับเรา การที่เราจะป้องกัน เพื่อไม่ใช่คนเก่ง ที่มีความรู้ ความสามารถไม่ให้ออกจากองค์กรของเราไปอยู่กับองค์กรคู่แข่ง หรือองค์กรอื่นๆ เราจะต้องมีเครื่องมือที่จะช่วยให้เรารู้ถึงจุดที่องค์กรจะต้องมีการปรับปรุง และพัฒนาเพื่อสร้างความพึงพอใจให้บุคลากรมีความพึงพอใจที่ได้ทำงานอย่างมีความสุขกาย และสุขใจ เพื่อเป็นการป้องกัน ตลอดจนเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้บุคลากรทำงานในองค์กรที่มีความสุข ที่เปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่ 2 โดยเครื่องมือที่จะใช้ในการสำรวจความผูกพันธ์ของบุคลากรที่มีต่อองค์กรนั้น จะต้องเป็นเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง และอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ทำการประเมิน และผู้ที่สามารถนำผลนั้นไปนำเสนอ และแก้ไขในลำดับต่อไป ยิ่งทุกวันนี้ระบบสาระสนเทศน์มีผลต่อการสื่อสารที่ทำให้องค์กรกับบุคลากรเป็นอย่างมาก ดังนั้นการสำรวจมีความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กรจะต้องในระบบ Online เข้ามาเพื่อเป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกในการหาพึงพอใจดังกล่าว เครื่องมือนั้นก็คือ E-Employee Engagement Survey เป็นเครื่องหนึ่งที่ใช้ในการสำรวจวัดความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กรในมิติต่างๆ ผ่านระบบ Online ที่ผู้ประเมิน และผู้บริหารสามารถเข้าถึงระบบได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ E-Employee Engagement Survey […]

Knowledge Management คือ อะไร มาหาคำตอบกันทางนี้เลย

Knowledge Management คือ

ปัจจุบันเพื่อนๆ คงได้ยินกับคำว่า KM ไม่มากก็น้อย บางคนก็อาจจะบอกว่า KM ย่อมาจาก Kilometer เป็นหน่วยวัดระยะทางล่ะซิ!

สร้างความสำเร็จในการทำงาน…ด้วยตัวคุณเอง (ตอนที่ 2)

สร้างความสำเร็จในการทำงาน ด้วยตัวคุณเอง

ในตอนที่แล้วเราได้รู้หลักที่ช่วยให้เรา สร้างความสำเร็จในการทำงาน ด้วยตัวเอง ในหลัก D-E-V-E-L-O-P และทราบถึงความหมายของ 3 ตัวแรกกันไปแล้ว

สร้างความสำเร็จในการทำงาน…ด้วยตัวคุณเอง (ตอนที่ 1)

สร้างความสำเร็จในการทำงาน

แต่ละคนย่อมมีความต้องการและความคาดหวังให้งานของตนประสบผลสำเร็จ โดยจะมีแนวทางและวิธีการในการสร้างความสำเร็จในหน้าที่การงานที่แตกต่างกันไป