สำเร็จเป้าหมายด้วยเครื่องมือระดมสมองไซเบอร์ (Achieving goal by Cyber Brainstorming tools) ตอนที่ 2

วันนี้ก็จะขอมาแนะนำ เครื่องมือระดมสมองยุคไซเบอร์ กันต่อ โดยเครื่องมือที่นิยมมากก็คือ Mind Mapping แผนผังความคิด คือ เครื่องมือในการช่วยคิดและจดบันทึกที่สอดคล้องกับการทำงานของสมองมนุษย์ เพื่อถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูลออกมาเป็นแผนภาพ (Visual Tools) เพื่อให้ง่ายต่อการ ทบทวน ต่อยอด หรือ คิดสิ่งใหม่ๆขึ้น

เรามาลองใช้เครื่องมือ Free Online mind map ที่เป็นที่นิยมและฟรี กัน

1. Coggle https://coggle.it/

Coogle ให้เราสามารถสร้าง แบ่งปัน mind map และ flow chart ของเรา เพื่อให้เราและทีมแบ่งปันความคิดและสร้างผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

VDO introduction

2. GitMind https://gitmind.com/

VDO introduction

3. Sketchboard https://sketchboard.io/

Sketchboard เป็น Online Digital Whiteboard ให้เราสามารถสร้าง mind map ที่ไหนก็ได้ การใช้งานง่ายมาในแบบ Drag and Drop ไอคอน หรือการเขียนที่อิสระ

VDO introduction

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *